Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Alytaus Jaunimo centro vaikų surinktas dovanėles kariai perdavė Goro provincijos moksleiviams

Alytaus Jaunimo centro vaikų surinktas dovanėles kariai perdavė Goro provincijos moksleiviams

Balandžio 1 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) kariai ir Lietuvos specialiosios misijos Afganistane (SM) vystomojo bendradarbiavimo patarėja Justina Jakavonytė apsilankė provincijos sostinėje Čagčarane veikiančioje mergaičių mokykloje, kurioje kovo 22 dieną prasidėjo mokslo metai. Lietuvos kariai moksleivėms perdavė Alytaus Jaunimo centro vaikų surinktas dovanėles – mokyklines priemones – sąsiuvinius, pieštukus, rašiklius, dažus ir pan.

 

Sultano Razi  mergaičių mokykloje mokosi beveik 2600 moksleivių, kurias PAG Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus specialistai bei SM atstovė pasveikino prasidėjusių naujųjų mokslo metų proga. Tai vienas vizitų į Goro provincijos mokyklas, kurias pastaruoju metu lanko PAG kariai. Vizitų metu jie susitinka su mokyklų bendruomene, nugabena būtiniausių mokyklinių reikmenų, kuriuos moksleiviai galės naudoti pamokose. Atsižvelgiant į vietos Švietimo departamento nurodytus prioritetus, Lietuvos kariai skurdžiausioms provincijos mokykloms nuveža palapinių, kuriose moksleiviai galės lankyti pamokas ir bus apsaugoti nuo pavasario lietaus ir kaitrios saulės vasarą.

 

Kovo pradžioje Alytaus jaunimo centro vaikai į Lietuvos kariuomenės Jungtinį štabą atvežė dovanas Afganistano Goro provincijos vaikams, surinktas akcijos „Vaikai gelbsti vaikus“ metu. Jaunimo centro iniciatyvą parėmė ERGO draudimo grupė, Danske bankas, UAB „Kortas“, UAB „Auksa“, „Alytaus naujienų“ redakcija, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos rinktinė, kurios pagrindu suformuota dabartinė PAG pamaina, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionas, Karo prievolės administravimo tarnybos Kauno karo prievolės centras, Danguolė ir Gediminas Vegelevičiai ir Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtiniai.

 

Goro provincijoje mokyklą lanko apie 150 tūkst. vaikų. Šiuo metu Goro provincijoje veikia apie 600 mokyklų, tačiau tik pusšimtis iš jų yra įsikūrę pastatuose, likusios pamokas rengia tarptautinės bendruomenės padovanotose palapinėse arba atvirame lauke.

 

Padėdami Afganistano valdžiai užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas atkurti provinciją, sugriautą ilgą laiką trukusių karinių veiksmų, kariai stengiasi palaikyti draugiškus ryšius su vietiniais gyventojais, ypač – mokyklų bendruomenėmis. Misiją vykdantys provincijos atkūrimo grupės atstovai atsižvelgia į tai, jog daugelyje vietų pamokos vyksta itin prastomis sąlygomis: didelė dalis mokyklų neturi pastatų, trūksta kvalifikuotų mokytojų, moksleiviai nėra aprūpinti mokyklinėmis priemonėmis, daugelis vaikų neturi netgi šiltų drabužių.

 

2005 m. savo veiklą pradėjusios PAG kariai ir civiliai atstovai nuolat bendrauja su vietos mokyklų bendruomene, organizuoja seminarus vietos mokytojams, aprūpina mokyklas vadovėliais, kanceliarinėmis priemonėmis, stalais, kėdėmis, kompiuterine technika, koordinuoja naujų mokyklų, jaunimui skirtų objektų statybos projektus, dalyvauja bendruose renginiuose, šventėse.

 

Švietimo sektoriaus vystymu rūpinasi oficiali Afganistano valdžia – valstybės mastu – švietimo ministerija, provincijose – jai pavaldūs švietimo departamentai. Su administracijos atstovais PAG tarnaujantys kariai ir čia dirbantys civiliai nuolatos palaiko glaudžius ir draugiškus ryšius. Įvairių susitikimų metu aptariama galimybė padėti siekiant plėtoti šią sritį. Kariškiai nuolat dalyvauja susirinkimuose, skirtuose saugumui mokyklose užtikrinti. „Atsižvelgiant į tai, kokiomis sąlygomis dabar gyvena Afganistanas, švietimo sektorių veikloje turi taip pat dalyvauti vietos policija, Nacionalinio saugumo departamento atstovai, nuolat susitinkame su jais, tariamės ir konsultuojamės, kaip užtikrinti saugią aplinką moksleiviams ir mokytojams, stebime situaciją,“ – sako majoras Vaidas Šepkus.

 

Mokslo metai Afganistane prasideda ir baigiasi mums neįprastu laiku – prasideda dažniausiai kovo mėnesį, baigiasi – gruodžio pradžioje. Tiksli mokslo metų pradžia ir pabaiga kasmet skiriasi, mokslo metų pradžios datą nustato Švietimo ministerija. Moksleivių vasaros atostogos, kaip ir Lietuvoje, trunka maždaug tris vasaros mėnesius.

 

Lietuvos Vyriausybės lėšomis nuo 2006 m. Goro provincijoje pastatytos 19 mokyklų, finansuota bendruomenių švietimo programa, įkurta pirmoji viešoji biblioteka Čagčarane.

 

Lietuvos vadovaujama PAG Gore – bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis. PAG Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 metų vasarą. PAG stovykla įsikūrusi provincijos sostinėje Čagčarane.  Pagrindinė misijos užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.
 
PAG, be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai. Šiuo metu Afganistane tarnaujanti dešimtoji PAG Lietuvos karių pamaina suformuota Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės pagrindu.
 
PAG-10 visuomenės informavimo karininkas vyresnysis leitenantas  Skomantas Povilionis

Vyr. ltn. Ingos Pranaitienės ir vyr.  ltn. Andriaus Januškevičiaus nuotraukos