Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Pabradės poligone vyks kovinio šaudymo iš prieštankinio beatošliaužio ir granatsvaidžio „Carl Gustaf

Pabradės poligone  vyks kovinio šaudymo iš prieštankinio beatošliaužio ir granatsvaidžio „Carl...

Kovo 30 dieną Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai rengia kovinio šaudymo iš 90 mm prieštankinio beatošliaužio pabūklo PV1110 ir granatsvaidžio „Carl Gustaf" pratybas.

 

Šios kovinio šaudymo pratybos - KASP grantasvaidininkų kovinio rengimo programos baigiamoji dalis, kuri kovo 27-30 dienomis vyksta Pabradės poligone. Prieš tai apie 70 karių iš įvairių KASP rinktinių dalyvavo dviejų savaičių granatsvaidininkų kovinio rengimo kursuose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione Klaipėdoje.

 

KASP Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione grantasvaidininkų kovinio rengimo programa buvo atnaujinta praėjusiais metais. Dviejų savaičių programą sudaro dvi dalys - teorinis individualusis ir praktinis rengimas.

 

Šių metų spalio-gruodžio mėnesiais KASP planuojama surengti dar šešis tokio pobūdžio kursus KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione.

 

Sprendimą dėl prieštankinio beatošliaužio pabūklo PV-1110 įtraukimo į granatsvaidininkų rengimo programą priėmė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius.

 

Lietuvos kariuomenei beatšliaužius prieštankinius pabūklus perdavė Švedijos kariuomenė, apmokiusi ja naudotis ir Lietuvos karius. 2004 metais pabūklo PV-1110 naudojimas rengiant Lietuvos karius buvo laikinai sustabdytas, pradėjus vykdyti KASP reformą, kurios metu buvo mažinami teritoriniai KASP vienetai, bei pereinant prie modernios prieštankinės ginkluotės. Šiuo metu naudojama prieštankinė ginkluotė - granatsvaidis „Carl Gustaf" ir raketų paleidimo sistema „Javelin".

  

„Krašto gynybai turi būti išnaudojamos visos turimos priemonės bei ginkluotė ir kariai turi mokėti jas panaudoti. Granatsvaidininkas baigęs šaudymo iš pabūklo PV-1110 kursą, gaus papildomą karinį parengimą ir mokės šaudyti su dviem prieštankiniais ginklais - jo profesionalumas nuo to bus tik didesnis," - sakė kariuomenės vadas generolas majoras  Arvydas Pocius.

 

***

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų uždavinys yra rengti karius savanorius šalies gynybai ginkluoto konflikto metu Lietuvos kariuomenės ar NATO pajėgų sudėtyje, padėti civilinei valdžiai taikos metu, Lietuvos kariuomenės ar sąjungininkų pajėgų sudėtyje dalyvauti operacijose užsienyje, užtikrinant Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

 

Savanorių pajėgas sudaro penkios rinktinės, apimančios visą Lietuvos teritoriją, ir LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas. Pajėgose tarnauja daugiau nei 4 700 karių savanorių ir apie 650 profesinės karo tarnybos karių.

 

Pastaba žiniasklaidai:  Kovo 30 d. Pabradės poligone rengiama mokymų Svečių ir žiniasklaidos diena 

10. 00 Kurso pristatymas

10.15 Ginklų pristatymas

10.30 Kovinis šaudymas

10.50 Žiniasklaidos bendravimas su vadovybe ir kariais

 

 Žurnalistai, norintys organizuotu transportu nuo Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo (Viršuliškių g. 36,Vilnius) vykti į Pabradės  poligoną stebėti šaudymo pratybų, prašome iki kovo 29 d. 17 val. val. registruotis KASP štabo S5 skyriuje telefonu:  8 5 211 38 69. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į  vyr. ltn. Tomą Pakalniškį mob. tel. 86 57 61271.

 

Vrš. Eugenijaus Žygaičio nuotraukos