Lt En
logo
lt
en

Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas

Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas

Atkūrus Lietuvos Respublikos kariuomenę, krašto apsaugos ministras A.Butkevičius 1992 metų vasario 24 d. įsakymu Nr. 101-K „Dėl paskyrimo“ nuo 1992 metų sausio 2 d. Lauko kariuomenės brigados atskirojo motodesantinio bataliono Šiauliuose vadu paskyrė pulkininką leitenantą Vytautą Lukavičių. Ši data laikoma bataliono įkūrimo diena.
1995 m. gegužės 19 dieną batalionui įteikta kovinė vėliava, kurioje įrašytas prieškario Kauno kunigaikščio Vaidoto 8-ojo pėstininkų pulko šūkis „Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums“.
Nuo 2003 m. rugsėjo 9 dienos batalionas reorganizuotas į tiesioginės paramos logistikos batalioną (TPLB).
2009 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu lapkričio 27 d. Nr. V-1156, Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas buvo priskirtas Lietuvos kariuomenės Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“ (šiuo metu – pėstininkų brigada).
2012 m. kunigaikščio Vaidoto TPLB reorganizuotas į kunigaikščio Vaidoto mechanizuotąjį pėstininkų batalioną.