Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždavinys ir funkcijos

Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ (toliau – PB „Žemaitija“) uždavinys – savarankiškai ar aukštesnio vieneto (divizijos) sudėtyje vykdyti kovinius veiksmus. Parengti PB „Žemaitija“ sudarančius karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, gebančius sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, išlaikyti karinių vienetų kovinę parengtį, taip pat rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, bei įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat vykdyti kitas taikos meto užduotis.

PB „Žemaitija“ įgyvendindama uždavinį atlieka šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės gynybos planus;
  • organizuoja PB „Žemaitija“ padalinių rengimą valstybės karinės gynybos užduotims vykdyti ir priimančios šalies paramai teikti;
  • rengia PB „Žemaitija“ veiklos ir karinio rengimo planus;
  • organizuoja ir koordinuoja PB „Žemaitija“ karinių vienetų kovinį rengimą;
  • organizuoja PB „Žemaitija“ štabo, batalionų pratybas bei mokymus, taip pat dalyvauja pratybose ir mokymuose užsienyje;
  • dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (TMU) planus, paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą.

PB „Žemaitija“ gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.