Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Lietuvos karininkų ramovės uždaviniai

1.Puoselėti ir kurti Lietuvos kariuomenės tradicijas ir tautinę kultūrą. Prisiėdi prie visuomenės švietimo karybos klausimais, išsaugoti ir pagerbti karinę istoriją, jos atminimą, skleisti valstybės gynimo idėjas.
2.Organizuoti karių ir jų šeimų laisvalaikį, būti Lietuvos karininkijos ir karių šeimų traukos centru, sudaryti sąlygas karininkų ir seržantų klubų ir nevyriausybinių organizacijų, bendraujančių su krašto apsaugos sistemos institucijomis veiklai organizuojant renginius kariams.
3.Ugdyti karininko asmenybę, suburti karinę bendruomenę, prisidėti prie karių ir karininkų motyvacijos stiprinimo.
4.Karinėje įguloje koordinuoti karių edukacinių erdvių veiklą.
5.Reprezentuoti Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos Respublikos istorinį architektūros paveldą.