Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vyriausias puskarininkis – viršila Arūnas Bučys

 

Gimimo data ir vieta

1981 m. rugpjūčio 28 d., Kupiškis

Kursai ir išsilavinimas

2001 m. – Skyrininko (pėstininko) kursas (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykloje);

2001 m. – Švedijos pėstininkų bataliono 77 kursas;

2002 m. – Prieštankinio būrio kursas;

2005 m. – M113 A1 vairuotojo rengimo kursas (Mokomasis pulkas);

2006 m. – Vadybos kursas Nr. 1;

2008 m. – Aukštesnysis seržanto kursas (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykla);

2011 m. – Aukštasis išsilavinimas (bakalauras). Verslo administravimo logistikos vadyba (Šiaulių universitetas);

2012 m. – Skyriaus vado - vyr. šaulio kursas;

2013 m. – Šaudymo vadovų kursas (1-3 etapai) (Gen. A. Ramanausko kovinio rengimo centras);

2016 m.  – Štabo darbo kursas (Juozo Lukšos mokymo centras);

2019 m. – Puskarininkių karjeros III pakopos kursas (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykla);

2022 m. – Fizinio rengimo instruktoriaus kursas (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykla).

Tarnybos eiga

1999 m. – Privalomoji karo tarnyba (Šiaulių motodesantiniame batalione „Geležinis Vilkas“);

2001 m. – Grandies vadas (Lietuvos kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų batalionas);

2003 m. – Skyriaus vadasTarptautinė misija Serbija ir Juodkalnija (BALTSQN-8);

2004 m. – Skyriaus vadas (Lietuvos kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų batalionas);

2005 m. – Skyriaus vadas (Karaliaus Mindaugo MPB);

2008 m. – Aprūpinimo specialistas (Karaliaus Mindaugo MPB);

2010 m. –  Skyriaus vadas (Karaliaus Mindaugo MPB);

2010 m. – Būrio vado pavaduotojas (Karaliaus Mindaugo MPB);

2011 m. – Tarptautinėje misija Afganistane;

2015 m. – Štabo S3 skyriaus operacijų vyresnysis specialistas Husarų batalione;

2018 m. – Tarptautinė misija Ukrainoje;

2019 m. – Kuopininkas Husarų batalione (Profesinės karo tarnybos karių pėstininkų kuopoje);

2023 m. – Vyriausias puskarininkis Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinė.

Kariniai laipsniai

1999 m. – eilinis;
2000 m. – grandinis;
2002 m. – jaunesnysis seržantas;
2003 m. – seržantas;
2008 m. – vyresnysis seržantas;
2011 m. – seržantas;
2015 m. – vyresnysis seržantas;
2018 m. – štabo seržantas;
2021 m. – viršila.

Apdovanojimai

2004 m. – KAS medalis „Už tarptautines operacijas“;

2011 m. – KAS medalis „Už tarptautines operacijas“ ženklas 2;

2018 m. – KAS medalis „Už tarptautines operacijas“ ženklas 3;

2019 m. – Garbės ženklas „Geležinis Vilkas“;

2019 m. – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;

2019 m. – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pavyzdingą tarnybą";

2022 m. – Kariuomenės vado padėka „Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą“.

Kita

Šeiminė padėtis – vedęs, augina sūnų.