Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas

Profesinės karo tarnybos karių rengimas vyksta nuolatos pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintus metinius planus ir yra vykdomas be išimčių. Karinis rengimas susietas su karių karjera, o nuolatinis poreikis gilinti žinias ir įgūdžius bei profesionalumo siekimas yra išskirtinis karių bruožas. Karių individualus ir kolektyvinis rengimas vykdomas batalione ir kituose Lietuvos kariuomenės vienetuose. Nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos (toliau – NPPKT) karių kolektyvinio rengimo tikslas yra suteikti NPPKT kariams teorines taktikos ir šaudybos žinias, supažindinti su ginklais ir lavinti praktinius įgūdžius, kad, esant poreikiui, galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje. Pirmąsias savaites nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai mokomi bazinių karinių žinių ir įgūdžių, kariai mokomi karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, ryšių ir medicinos, supažindinami su ginklais ir ryšio priemonėmis. Po specialisto rengimo, kuris trunka 3 savaites, kariai įgyja karines specialybes (šaulys, kulkosvaidininkas, granatsvaidininkas ir pan.). Likusį tarnybos laiką kariai mokosi veikti padalinio (skyriaus, būrio, kuopos ir pan.) sudėtyje, tobulina įgūdžius veikiant mūšio lauke pagal jiems priskirtas karines specialybes bei pareigas. NPPKT mokymo programa sudaroma atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės vado įsakymus ir Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono karinio rengimo metinius planus.