Lt En
logo
lt
en

Tarptautinės operacijos

Tarptautinės operacijos ir pratybos


„Tvirta parama“

KP misijoje

Nuo 2016 m. gegužės mėn. Karo policija dalyvavo NATO tarptautinėje misijoje „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support Mission). Lietuvos karo policininkų šešių karių grupė vykdė tarptautines karo policijos funkcijas kartu su Australijos ir JAV karo policininkais operacijos rajono vadavietėje Kabule. Karo policija užtikrino karių drausmę, vykdė nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų prevenciją, ėmėsi priemonių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti. Nuo 2015 metų pradžios Afganistane NATO vykdė naują misiją „Tvirta parama“. Jos užduotys buvo skirtos Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms rengti ir buvo nekovinio pobūdžio. Misijos pagrindinis tikslas – mokyti, patarti ir remti šalies nacionalines saugumo pajėgas, ministerijas ir kitas valdžios institucijas užtikrinant stabilumą šalyje. Lietuvos kariuomenės karo policininkai į misiją vyko rotacijos principu, kas šešis mėnesius.

Specialioji misija

KP išlydėtuvės į misijąKaro policijos kariai vykdė Lietuvos Respublikos specialiosios misijos vadovo Afganistane apsaugą. Ši funkcija 2010 metais perimta iš Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų karių.

Karo policija turi Karo policijos įstatymo nustatytus įgaliojimus Lietuvos kariams ir civiliams krašto apsaugos sistemos tarnautojams, dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, tarnaujantiems bendruose su kitomis valstybėmis kariniuose vienetuose, taip pat kitus įgaliojimus, numatytus tarptautinėse sutartyse ar tarptautinių organizacijų rezoliucijose.

Policijos operacinės mokymo ir sąveikos (POMSG) ir Policijos patarėjų (PPG) grupės

KP Afganistane misijoje

Lietuvos kariuomenės vado 2010 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-315 „Dėl Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės steigimo, karių atrankos ir parengimo Afganistano Islamo Respublikoje" buvo įsteigta Lietuvos kariuomenės Policijos operacinė mokymo ir sąveikos grupė (toliau – POMSG), vėliau – Policijos patarėjų grupė (toliau – PPG).

Pagrindinis grupės uždavinys buvo apmokyti Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos nacionalinės policijos vienetus vykdyti policijos ir saugumo užtikrinimo funkcijas, juos konsultuoti.
POMSG/PPG sudarė Lietuvos kariuomenės Karo policijos ir JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariai. Grupei vadovavo Lietuvos kariuomenės Karo policijos karininkai.
2012 m. pabaigoje POMSG/PPG savo veiklą baigė.

Kitos misijos

Karo policijos kariai yra dalyvavę tarptautinėse operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Afganistane, Irake, tarptautinėse pratybose „Amber Hope", „Baltic Challenge", „Baltic Eagle", „Strong Resolve", „Rescuer-Medceur", ,,Strong Shield" ir kitose. Karo policininkai užtikrina saugų karinio transporto judėjimą, saugo mokymų teritorijas, palaiko karinę drausmę, viešąją tvarką, prisideda prie drausmės palaikymo krašto apsaugos sistemoje. Taip pat į Ukrainoje vykstančią karinę mokymo operaciją 2019 m. vyko karys į patarėjo karinio rengimo klausimais pareigas, o 2020–2021 m. – standartų karininko pareigas. Karo policijos kariai vykdo ir tarptautinius budėjimus (angl. Very joint task force, BALBAT).

KP_1  KP_2  KP_3

 

Tarptautinė operacija Atlikimo metai
SFOR (Bosnija ir Hercegovina) 2002

KFOR (Kosovas) 
2003–2004 m.
LITDET (Irakas, Babilonas)  2004–2007 m.
LITCON (Irakas, Basra)  2004–2007 m.
ISAF (štabo operacijų karininkas) 2007
Karo policininkas Provincijos atkūrimo grupė  2010–2012 m.
Policijos operacinė mokymo ir sąveikos grupė  2010–2012 m.
Policijos patarėjų grupė  2012
Operacijų koordinavimo centro patarėjų grupė  2012–2013 m.
NATO mokymo misija (NTMA)  2013 m.
Specialiosios misijos vadovo apsauga  2010–2015 m.
NATO ”Tvirta parama” (Afganistanas) 2016 m. II pusmetis–2021m. (tęsiasi) 
Karinė mokymo misija (Ukraina) 2019 m. 
Patarėjas karinio rengimo klausimais (Ukraina) 2019 m.
Standartų karininkas (Ukraina) 2020 m.–2021 m. (tęsiasi)
SOPHIA (ES karinė operacija Viduržemio jūroje) 2018 m.–2019 m. I pusmetis 
IRINI (ES karinė operacija Viduržemio jūroje) 2021 m. kovas–gegužė